NAŠE SLUŽBY

PRAVIDELNÁ KONTROLA KOMÍNU

Prohlídka komínu z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti. Posouzení stavebně technického stavu komína. Kontrola konstrukčního provedení spalinové cesty a připojení spotřebiče paliv.

ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

Kompletní čištění spalinových cest. Odstranění usazenin ve spalinové cestě a také na lapači jisker. Odstranění dalších znečišťujících částí a kondenzátů ze spalinových cest.

REVIZE KOMÍNU

Revize komínu se musí provádět vždy před uvedením spalinové cesty do provozu, popřípadě při každé další stavební úpravě komína. Dále také při výměně spotřebiče paliv, nebo při změně paliva připojeného spotřebiče. Revize je také nutná po komínovém požáru, nebo při výskytu trhlin ve spalinové cestě nebo při podezření na jejich tvorbu.

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU

Jedná se o vkládání ochranné komínové vložky do již zhotoveného komínového průduchu. Vložka slouží k bezpečnému odvodu spalin. V závislosti na druhu připojeného spotřebiče je potřeba použít správný typ komínové vložky.

ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ KOUŘOVODU

Montáž hliníkových, nerezových i plastových kouřovodů pro plynové spotřebiče a pro spotřebiče na tuhá paliva.

MONTÁŽ VÍCEVRSTVÝCH KOMÍNŮ

Stěna vícevrstvého komína je tvořena z několika materiálových vrstev. Systém je sestaven ze tří částí: vnitřní komínová vložka z Al nebo Ak plechu, samostatná vláknitá izolace a hliníkový nebo nerezový plech.

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Provádíme také veškerou údržbu komínů horolezeckou technikou a další drobné výškové práce.